4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด
หากทั้งพ่อและแม่ต้องทำงานอย่างน้อยตอนกลางคืนพวกเขาควรให้เวลากับลูก เพราะจะได้รับประสบการณ์และทำความรู้จักกับความรู้สึกตื่นนอนและให้นมลูกเมื่อลูกร้องไห้หิวในเวลากลางคืนหรือโอบกอดและปลอบลูกให้หลับไปนั่นจะทำให้พ่อแม่รักและเข้าใจลูกของคุณดีขึ้น

5. กระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า
เมื่อเด็กทำดีหรือประสบความสำเร็จพ่อแม่จะต้องคอยเฝ้าดูเมื่อลูกท้อใจควรให้กำลังใจบางคนบอกว่าดูเป็นอย่างมาก เด็ก ๆ จะถูกนิสัยเสีย แต่การดูไม่ได้ทำให้เสียนั่นคือการดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมมันจะช่วยให้ลูกของคุณภูมิใจในตัวเอง เป็นเรื่องราวที่มีค่ามากต่อความรู้สึกของเด็ก ๆ

6. ให้อิสระ – โอกาสในการตัดสินใจ
จะช่วยให้ลูกของคุณมีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะคิดและทำอย่าพยายามบังคับลูก (ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของกฎระเบียบวินัย)

7. สอนลูกให้รักตัวเอง – รักคนอื่น
พ่อแม่สอนลูกให้มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้างกับคนอื่น ๆ เช่นพาเด็กไปหาเด็กพิการโดยสถาบันหรือปล่อยให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา

8. ให้ลูกของคุณรู้ว่าอะไรคือเหตุผล – มันทำงานอย่างไร
โดยการส่งเสริมทั้งสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสิ่งสำคัญด้วย ตัวอย่างเช่นหากเด็กต้องการซื้อของเล่นสิ่งของราคาแพงหรือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสอนให้เด็กใช้หลักการและเหตุผลว่าทำไมควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเพราะอะไร

9. สอนเด็ก ๆ ให้ค้นหาความสุขด้วยตนเอง
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเด็กหลายคนที่เก่งประสบความสำเร็จในการเรียนกีฬา แต่ไม่มีความสุข เพราะความเครียดคงที่เพื่อรักษาความดีงามของเขาตลอดไปหรือมีทักษะมากขึ้นเพื่อเอาชนะคนอื่น